Proves Beta

Les Proves Beta, de l’anglès beta testing, son les proves de software que es realitzen quan el sistema es teòricament correcte i passa a executar-se en un entorn real. Es la fase següent a les proves Alfa. No importa que tan bo sigui el nostre procés de desenvolupament sempre n’hi haurà falles que no han sigut descobertes per els desenvolupadors ni per l’equip de proves. Les proves beta son proves per localitzar aquests problemes que no han sigut detectats i poder corregir-los abans de lliurar una versió del programari.

Els que realitzen les proves Beta se’ls anomena Beta Testers.

Com realitzar aquest tipus de proves i comunicar els errors pot ser tediós, normalment es realitzen amb alguna mena d’incentiu. Per exemple oferir un descompte a tot usuari que s’ofereixi a provar la versió.