Proves Alfa

Les Proves Alfa, del anglès Alpha Testing, son proves de programari realitzades quan el sistema encara esta en desenvolupament i que te la finalitat d’assegurar que el que s’està desenvolupant s’esta fent de manera correcta i compleix les peticions del client.

Per exemple, es podria desenvolupar un prototip d’una part del sistema que no s’està prou segur de com implementar la interfície. Si les proves retornen uns comentaris positius es podria continuar per aquest camí, en canvi, si els comentaris son majorment negatius, ja saps que s’hauria de replantejar el problema per tal d’adaptar-se millor als requeriments.

Son normalment realitzades contra un prototip desenvolupat ràpidament i amb baix cost realitzat per a experimentar amb ell. D’aquesta manera si les proves alfa fallessin no hauríem perdut massa temps ni diners. Un cop realitzades les proves, el prototip es descarta i s’aprofitaria tot el que s’ha aprés sobre el problema per tal de desenvolupar la versió final